Qytetarët e pakënaqur me shërbimet e gjendjes civile në Komunën e Suharekës

A JENI TË KËNAQUR ME SHËRBIMET E GJENDJES CIVILE NË KOMUNËN E SUHAREKËS ? – është e parashtruar kësisoj pyetja në web-faqen zyrtare të Komunës së Suharekës  (www.komuna-suhareke.org), e cila sipas rezultatit që tregon aty me përgjigjjen JO janë shprehur me 337 vota, ndërsa me PO janë shprehur me  201 vota, tregon se ka më  shumë të pakënaqur me këto sherbime në numër.

Ky votim, nuk tregon se sa kohë është i hapur dhe për cilat shërbime të periudhës së caktuar ,mund ta shprehin qytetarët mendimin e tyre./therandapost.com/