Njoftim nga Shoqata e të verbërve në Suharekë

Me datë 20 shtator, në Shoqaten e të verbërve në Suharekë erdhi në vizit Deputeti i Parlamentit të Kosovës z.Bali Muharremi, në bisedë me kryetarin e shoqatës z.Naim Lezin shprehi interesimin e tij per punën e shoqatës, në veqanti u interesu për kushtet e shoqatës, numrin e personave të verbër dhe me shikim të dobësuar në Komunën e Suharekës, po ashtu u interesu edhe për nivelin e zbatueshmëris së ligjit për të verbër qe sapo implementohet ky ligj në jetën reale i cili esht aprovu në Kuvendin e Kosoves në qershor të vitit 2012.

Në fund të bisedës z.bali Muharremi, tha se kjo ketegori e njerzve vazhdimisht kanë nevoj për përkrahje morale dhe institucionale dhe tha se keto perkrahje nuk do të mungojnë nga ana e tij për shoqatën e të verbërve në Suharekë.

KrYetari  shoqatës në emër te antarëve e falemnderoj z.Bali Muharremin për kët viZit me shpreës se keso lloj vizitash do të ketë edhe në të ardhmen.

 

Kryetari i Shoqatës

Naim Lezi