Komuna e Suharekës prezenton investimet në Mushtisht

Në vlerë prej 195,265.45€, Komuna e Suharekës ka prezentuar në shifra në llogarinë saj në  facebook, investimet në fshatin Mushtisht gjatë vitit 2016, të shoqëruar me disa fotografi.

Projektet prezentohen si në vijim:

Ndertimi i trotuareve – 3,364.20€
Projekt me bashkëfinancim Ndertimi  rrugës, nga fabrika e tekstilit deri te lagja Sopaj – 13,875.00€
Ndërtimi i rrugës Nezir Shala & Qamil Mushtishti- 25,220.00€
Rregullimi i rrugës Haxhi Shania- 11,822.50€
Ndërtimi i urës në rrugën Haxhi Shania- 23,437.50
Ndertimi i rrugës, Lagjja Sopa – 1,387.00€
Ndertimi i rruges Perspektiva- 19,197.00€
Rregullimi i shtratit të lumit në Mushtisht( duke u realizuar)- 41,575.70€
Ndërtimi i Amfiteatrit në qendër (duke u realizuar)- 53,378.65.00€
Ndërtimi i kanalizimit te Koperimi – 2,001.40€

Pra të llogaritura si vlerë e përgjithshme e investimeve  në këtë fshat janë 195,265.45€./therandapost.com/