Këta janë numrat e partive dhe iniciativave që do të votoni në Zgjedhje Lokale

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizoi ceremoninën e tërheqjes së shortit për renditjen e Subjekteve Politike në Fletëvotimin e Zgjedhjeve Lokale të cilat do të mbahen më 22 tetor 2017.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar Subjektet Politike garuese që do të marrin pjesë në Zgjedhjet Lokale. Gjithsejt janë 91 Subjekte Politike, prej tyre 1 Koalicion; 35 Parti Politike; 30 Iniciativa Qytetare dhe 25 Kandidatë të Pavarur (për Kryetar Komune apo për Kuvende Komunale, në komuna të ndryshme).

8 PDS – PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA

9 YLBER ISLAMI

10 LËVIZJA VETËVENDOSJE!

11 BASRI GASHANI

12 IQ INICIATIVA SHQIPËTARE PËR KLLOKOT

13 NEXHAT KRASNIQI

14 BASRI BRAHIMI

15 LB – LËVIZJA PËR BASHKIM

16 IQ LISTA PËR KAÇANIKUN

17 ADEM BEQIRI

18 PSD – PARTIA SOCIAL DEMOKRATE

19 URA – PARTIA URA

20 RIZA KRUEZI

21 BK – BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS

22 KDTP – KOSOVA DEMOKRATiK TÜRK PARTiSi

23 NSK – NAPREDNA SNAGA KOSOVA

24 GI GRAÐANSKA INICIJATIVA ZA ZUBIN POTOK

25 PEK – PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS

26 KNRP – KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA

27 PG – POKRET ZA GORA

28 IQ INICIATIVA SHQIPËTARE PËR SYRINIKË

29 SRPSKA LISTA

30 ALTERNATIVA

31 NISMA – NISMA PËR KOSOVËN

32 NAIM ZEQIRI

33 HAMIT KASTRATI

34 AKR – ALEANCA KOSOVA E RE

35 GI GRADJANSKA INICIJATIVA MLADIH

36 GI DEMOKRATSKA INICIJATIVA

37 NEXHMEDIN HAXHIU

38 MEHDI SALI

39 RUFKI SUMA

40 JGP – JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA

41 GI KLOKOT-VRBOVAC

42 GI NOVI POCETAK

43 BESIM MISINI

44 PD – PARTIA E DREJTËSISË

45 PLE – PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE

46 FJALA

47 LDK – LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

48 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

49 AGI – AKTIVNA GRAÐANSKA INICIJATIVA

50 AAK – ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS

51 IQ VIZIONI PËR DRENASIN

52 ISTREF ELSHANI

53 GI GRAÐANSKA INICIJATIVA CENTRALNO KOSOVO

54 FATMIR RASHITI

55 IQ INICIATIVA QYTETARE PËR DREJTËSI DHE UNITET

56 FISNIK GJINAJ

57 GI SDP – OLIVER IVANOVIC

58 BOJAN SAICIC

59 SHAIP SHALA

60 IQ INCIATIVA TË PAVARURIT E ISTOGUT

61 BEKIM IBISHI

62 PKS – PARTIJA KOSOVSKIH SRBA

63 IQ INICIATIVË QYTETARE LËVIZJA PER DREJTËSI

64 NDS – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA

65 IQ INICIATIVA PËR PROGRESIN E KLINES

66 IQ INICIATIVA QYTETARE PËR NOVOBËRDËN

67 GI GRAÐANSKA INICIJATIVA NARODNA SLOGA

68 BEKIM JASHARI

69 IQ INICIATIVA E THERANDËS

70 GIG – GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE

71 ARBEN NIKA

72 IQ NISMA QYTETARE PËR FERIZAJ

73 GI NARODNO JEDINSTVO

74 KOALICIJA VAKAT

75 PDAK – PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS

76 GI NARODNA PRAVDA

77 PAI – PARTIA E ASHKANLIVE PËR INTEGRIM

78 LQV – LËVIZJA QYTETARE VATRA

79 SMAJL MUSTAFA

80 GI GRAÐANSKA INICIJATIVA ZAJEDNO

81 GI ZA NAŠ ZVECAN

82 IRDK – INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE KOSOVËS

83 IQ INCIATIVA QYTETARE PËR DRENASIN

84 IQ INICIATIVA QYTETARE KLLOKOTMOGILL

85 GI LIPJAN NAŠA KUCA

86 PSHDK – PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS

87 IQ DYZETENJËMIJË

88 GI JEDNAKO ZA SVE

89 OBKD – ORGANIZATA E BALLIT KOMBËTAR DEMOKRAT

90 GI ZA EVROPSKO POMORAVLJE

91 IQ INCIATIVA QYTETARE SHQIPËTARE

92 RADENKO BELOŠEVIC

93 SELAJDIN BYTYÇI

94 PDK – PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

95 KTAP – KOSOVA TÜRK ADALET PARTiSi

96 SLS – SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA

97 SLAVIŠA MALIKOVIC

98 SALIH MEHA